Humanitas Groningen Stad

  • biedt diensten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Vrijwilligers vormen de kern van deze activiteiten. Ons doel is dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.
  • is ambassadeur van WeHelpen.nl; een site waar hulp gevraagd en geboden kan worden en waar met een digitale agenda de zorg georganiseerd en gedeeld kan worden.

Na de zomer meer duidelijkheid over positie mantelzorgers

Wethouder Ton Schroor

Op vrijdag 4 juli overlegde wethouder Ton Schroor met een aantal welzijnsorganisaties (waaronder Humanitas) en een groep mantelzorgers over de toekomst van de mantelzorg in de stad Groningen.   Over de mantelzorg bestaan grote...

Zomerlunch voor ex-mantelzorgers

tuin

Dit jaar wordt er een zomerlunch gehouden voor ex-mantelzorgers op woensdag 30 juli. Het gaat om een gezamenlijke lunch voor mensen van wie de mantelzorgtaak inmiddels is weggevallen, omdat degene voor wie zij zorgden...

Hospice genomineerd voor Helemaal Humanitas Prijs

uitbreiding Gasthuis Hospice Groningen

Het Hospice Gasthuis Groningen is genomineerd voor de Helemaal Humanitas Prijs 2014/2015. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een bijzondere vrijwilligersactiviteit binnen de vereniging, als blijk van waardering en als stimulans voor anderen. In...

Vrijwilliger bij Thuisadministratie

Liesbeth Hanrath voor Aa-kerk (JPG)

Vrijwilligers van het project Thuisadministratie van Humanitas Groningen stad helpen mensen met het weer op orde brengen van hun administratie. Dat kan nodig zijn als zij hun greep daarop zijn kwijtgeraakt. Hulp van de...