Humanitas in het kort

Humanitas afdeling Groningen stad biedt diensten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Vrijwilligers vormen de kern van deze activiteiten. Ons doel is dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.

Actueel

Alvast Bedankt advertentie, 25 november 2014

humanitas (1)-page-001

Om de twee weken verschijnt in de Gezinsbode de zogenaamde ‘Alvast bedankt advertentie’. Hierin worden door verschillende organisaties oproepen geplaatst voor vrijwilligers. Door onderstaande afbeelding aan te klikken, verschijnt er een goed leesbare tekst....

Vrijwillig coördinator activiteitengroep voor Jonge Mantelzorgers

Als vrijwilliger coördinator bij het activiteitenteam van JMZ organiseer je samen met andere vrijwilligers leuke activiteiten voor de jongeren (leeftijd van 8 t/m 24 jaar). Bijvoorbeeld een workshop graffitispuiten, bowlen of paintball. Het doel van activiteiten voor jonge mantelzorgers is dat ze hun zorgen opzij kunnen zetten en weer...

Voorleesvrijwilligers

Vindt u het leuk om kinderen voor te lezen? Word dan vrijwilliger bij het voorleesproject. Vrijwilligers lezen kinderen voor wanneer ouders niet (goed) in staat zijn dit zelf te doen. Spelenderwijs worden kinderen geholpen in hun taalontwikkeling. Naast vergroting van de woordenschat gaat het vooral om het plezier in...

Vrijwilligers voor Home-Start, januari 2015

Home-Start ondersteunt het gezin bij de opvoeding van de kinderen en biedt praktische hulp en vriendschappelijk contact. Ouders ervaren dit meestal als heel prettig. Ze kunnen bij de vrijwilliger hun verhaal kwijt en ouders krijgen concrete steun bij het aanpakken van hun problemen. Op basis van gelijkwaardigheid, vriendschap en...

Nieuwsbrief Hospice Gasthuis.

Twee keer per jaar brengt Humanitas VPTZ (Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg) een nieuwsbrief uit. Vrijwilligers van de VPTZ geven ondersteuning aan mensen die in hun laatste levensfase zijn. Deze ondersteuning geven de vrijwilligers zowel thuis als in Hospice Gasthuis Groningen. De nieuwsbrief verschijnt twee maal per jaar. Klik hier...

Leonie Kolste, vrijwilliger bij Jonge Mantelzorgers

leoniekolste

Leonie Kolste: ‘Humanitas staat open voor alles en iedereen’ Humanitas Groningen Stad is trots op haar minstens 1500 vrijwilligers. Een goed voorbeeld is Leonie Kolste, actief binnen de Jonge Mantelzorgers (JMZ). Ze kent de...